Pokličite: 031 875 467

X - Men
nezmožnosti ali zmožnosti?

Veliko otrok ima dodeljene oznake, ki predstavljajo določene nezmožnosti (OCD, ADD, ADHD, avtizem). Ti otroci so pravzaprav izredno nadarjeni in imajo v Access Cociusnessu oznako X-Men, kot liki v Marvel stripih in filmih. Za vsemi temi oznakami se skriva drugačen način delovanja in zaznavanja. Pogosto lahko slišijo, da so preveč občutljivi in ekstremni v odzivanju. Njihova občutljivost pa je pravzaprav zmožnost, da izrazito zaznajo podrobnosti, ki se jih drugi ljudje ne zavedajo.

Vsak dan prejmemo ogromno informacij, ki jih filtriramo v tisto, kar je za nas pomembno, kaj nam je všeč in kaj bomo/ne bomo prejeli. X-Meni pa vse prejmejo z enako stopnjo intenzivnosti in lahko pride do zasičenosti z informacijami, kar se tej v realnosti kaže kot tesnoba oziroma anksioznist. Vprašanje, ki jim ga lahko zastavimo ob tem je ˝Kaj zaznavaš?˝ tako dobijo občutek, da so to le informacije, brez, da bi morali s tem karkoli narediti.

X-Meni delujejo iz področja zaznavanja, vedenja, bitja in prejemanja in s prilagoditvijo na to realnost se omejijo. Kaj bi bilo potrebno, da bi jih opolnomočili, namesto učili kako naj se vedejo, da bodo ustrezali kalupu normalnega. Vedno, ko zahtevamo, da so enaki kot ostali, jim sporočamo, da je z njimi nekaj narobe in pričakujemo, da postanejo nekaj kar niso.

Orodja kako jih lahko opolnomočimo in jim omogočimo, da zaživijo vse kar v resnici so:

1.

Postavljanje vprašanj. Veliko otrok, ki ima različne oznake, pogosto ne najde besed s katerimi bi se lahko izrazili. Da bi ugotovili kaj se dogaja v njihovem vesolju jim postavite vprašanja “Kaj se zavedaš?” “Kaj zaznavaš?” “Česa ne razumem pri tem kar sporočaš? Vprašanje vedno opolnomoča, zaključek odvzame moč.

2.

Postavite besede v slike. Sporočeno vizualizirajte, da lahko lažje prejmejo informacijo. Ozavestite, da vse kar projicirate v njihovo vesolje bodo zaznali in se na to tudi odzvali. Ko X-meni slišijo besedo, dobijo ogromno slik, kar lahko primerjamo z iskanjem slik na Googlu. Odličen vpogled v delovanje avtističnega uma in razmišljanje v slikah je film Temple Grandin.

3.

Zaradi močnega zaznavanje občutkov prevzemajo izredno veliko informacij. Če se nekdo prične obnašati nepričakovano drugače kot ponavadi, mu lahko zastavite vprašanje: “Kdo si sedaj?” To jim omogoča, da dobijo občutek, da se ne obnašajo kot oni sami (tudi če menijo, da se). Tako bodo pričeli iskati kakšno bi lahko bilo njihovo vedenje, ki je skladno z njihovo osebnostjo.

4.

Zaradi izredno močnega zaznavanja X-Meni lažje opravljajo delo če imajo v ozadju več hrupa (tv, glasba). Tako pozornost ni usmerjena na vsako posamezno situacijo, ampak na hrup v ozadju in tako imajo več občutka za sebe. Predstavljate si lahko nogometnim stadionom z 10.000 ljudmi in pogovor petih ljudi naenkrat. Kaj od tega zaznavate, da je manj moteče?

5.

Podajte jim več informacij in ne manj. Ena od največjih zmot je, da jim je boljše podati majhne količine informacij naenkrat. Pri pogovoru z njimi vizualno predstavite popolno sliko s čimer bodo lahko prejeli vse informacije.

Niso nič manj kot ostali, niso počasni so le drugačni. Komunicirajo, zaznavajo in sprejemajo informacije na drugačen način. Ko to prepoznamo, lažje razumemo, kaj se dogaja z njimi v danem trenutku.

Lepota teh tehnik je, da jih ne morete narediti narobe, pridobite pa lahko večje zavedanje, ki omogoča otroku in vam večjo povezanost in rast.

Kaj če je vsaka otrokova nezmožnost, njegov največji potencial?

Play Video

Koliko X-Mena je v vsakem od vas?

Največja zmogljivost X-Menov je delovanje iz zavesti oz. nelinearnega razmišljanja, kjer obstajajo vse informacije hkrati. Ravno zavest je tisto, kar nas vedno vodi, da iščemo različne možnosti in perspektive skozi naše življenje. Ogromno ljudi, ki ima določene družbene oznake, so izredno sposobni na določenem področju in spreminjajo prihodnost tega sveta. Delovanje na nelinearen način lahko izgleda kot delovanje iz kaosa oz. nereda in kaj če je ravno to potencial za ogromno kreacijo?

Kako pogosto očistite hišo in opravite vsako nalogo, dokler le-ta ni popolnoma dokončana? Ali začnete z eno stvarjo in nato dodate drugo? In koliko od vas istočasno odgovarja na več e-poštnih sporočil hkrati? Nelinearna realnost izhaja iz zavedanja, linearna resničnost pa iz razmišljanja. Kaj je hitrejše – zavest ali razmišljanje? Linearni in nelinearni misleci niso boljši ali slabši drug od drugega, so samo drugačni

Zapri meni